Διήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Μαρτυρικά 2023”