Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα για το 2023

«Κατά το έτος 2022, ο άνθρωπος πάσχισε να υπερβεί τις δοκιμασίες που συνάντησε τους περασμένους χρόνους. Ο πειρασμός, όμως, δεν υποχώρησε. Βυσσοδομεί και καρπώνεται τις αδυναμίες μας, ούτως ώστε να εμφανιστεί με πολλούς και διαφορετικούς μανδύες: πόλεμος, ανέχεια, δημογραφική συρρίκνωση, διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, αδιαφορία για τον πλησίον. Επρόκειτο, βεβαίως, για μια υγιέστερη χρονιά, κατά την οποία προσπαθήσαμε να ανασυνταχθούμε, να αναστοχασθούμε από τα διδάγματα και τα παθήματα, ιδίως των δύο τελευταίων και μεγαλύτερων κρίσεων που προέκυψαν: της ασθένειας και της σύρραξης.

Η εύλογη απόληξη αυτής της εσωτερικής αναζήτησης μπορεί να έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη συνίσταται στην απόδειξη, ότι όσοι κρατούν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους, αδυνατούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά την κρισιμότερη αποστολή που τους εμπιστεύονται τα έθνη: την επικράτηση της ευημερίας, με θεμέλιο τη δικαιοσύνη, την αδελφοσύνη και την ισότητα. Αντιθέτως, τα ιδανικά αυτά πραγματώνει η κοινωνία με τον Θεό, το άφημα της ψυχής στη Χάρη Του. Η δεύτερη παράμετρος είναι η εσωτερική, θεωρητική κατασκευή του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζούμε και τα ιδανικά στα οποία αυτός θα στηρίζεται. Η αιώνια διαπάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, φανερώνει τη σπουδαιότητα των βασικών μας αξιών, στις οποίες και θα θέλαμε να εδράζεται αυτός ο κόσμος, αλλά που συχνά κι εμείς οι ίδιοι λησμονούμε. Πρόκειται για την αλάνθαστη ηθική πυξίδα του Χριστού, που οικοδομείται στην αγάπη και αναλύεται στη σημασία της οικογένειας, στον σεβασμό της ετερότητας, στην αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και στη μοναδική σύνδεση του «εγώ» με το «εμείς».

Αδελφοί μου, η τελευταία αυτή αναφορά στη σύνδεση του προσώπου με το περιβάλλον του, έχει πολλές ερμηνείες. Σημαίνει την ενσυναίσθηση, την εθνική ενότητα, την οικολογική συνείδηση και την αίσθηση του «συνανήκειν». Προγευόμενοι παιδαγωγικά όσα βιώσαμε στο εγγύς και απώτερο παρελθόν, έχουμε χρέος να πορευόμαστε ενωμένοι. Την ενότητα αυτή, διασφαλίζει πρώτα και κύρια ο λόγος του Ευαγγελίου και η ευχαριστιακή μας διάδραση στο Άγιο Ποτήριο. Ας έχουμε, λοιπόν, στο νέο έτος ως πρωταρχικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια προσέγγισης του μυστηρίου του Θεού, ούτως ώστε να μας αποκαλυφθεί η κοινωνική και πνευματική ενότητα, ως εναρκτήριο λάκτισμα κάθε άλλης προσωπικής, πνευματικής και υλικής κατάκτησης. 

Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος, ο Κύριος μεθ’ ημών!»

Ο Μητροπολίτης

Ο Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος