ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

 Έ δ ρ α :  Κ ι λ κ ί ς

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Κουτρής

 

α/α ΕΝΟΡΙΑ ΝΑΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΚΙΝΗΤΟ
1 Κιλκίς Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (Μητροπολιτικός) Ιωάννου Αρσένιος

Πιλιτσόπουλος Νικόλαος

Κουτρής Κωνσταντίνος

Παπαγεωργίου Δημήτριος

Τσαμπαζάκης Φιλόθεος Διακ.

23410 22.475

23410 28.582

23410 29.495

23410 26.165

6974 151.359

6978 460.480

6948 101.612

6945 335.705

2 —//— Πεντεκαίδεκα Μάρτυρες

                (Πολιούχοι)

Μουρατίδης Στέφανος

Κοντοζίδης Πολύκαρπος

Τασιούλης Βαρθολομαίος

Παζιώκης Κωνσταντίνος Διακ.

23410 22.784

23410 25.915

23410 28.635

23410 27.656

6977 575.576

6981 853.167

6976 697.074

3 —//— Άγιος Δημήτριος Θεοδωρίδης Επιφάνιος

Κοντοζίδης Ευστάθιος

Αμοιρίδης Σάββας  Διακ.

23410 22.576

6946 359.086

6946 223.699

6972 079.043

4 —//— Κοίμησις της Θεοτόκου Ταλζίγιε Νικόλαος

Μουγίγκο Χριστόφορος

23410 29.076

6978 099.754

6946 779.223

5 —//— Άγιος Βασίλειος &

Άγιος Νικόλαος

Ιωάννου Ραφαήλ

Λαζαρίδης Διογένης

Ντέντας Νεκτάριος

23410 70.684

23410 84.257

6977 258.789

6978 306.487

6 —//— Ύψωσις Τιμίου Σταυρού Πορτοκαλίδης Απόστολος Σαλαβασίδης Ιωάννης 23410 26.869

23410 20.651

6937 188.700

6948 835.609

7 —//— Άγιος Θεράπων Τσαβδαρίδης Κων/νος 23410 24.380

23410 29.116

6973 309.062