Διοίκηση Ι.Μητρόπολις

Διοίκηση Ι.Μητρόπολις

 
Α΄ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ
Μητροπολίτης: Ο Τοποτηρητής Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης κ. Δημήτριος
Ἕδρα: Κιλκίς, ὁδὸς Ἔλ. Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 611 00.
Τηλέφωνα: (πρόθεμα 23410) τήλ. κέντρο: 22.248, fax Γραφέιων 28.625,
fax Μητροπολίτου 22.508.
E-mail Γραμματείας και Υπηρεσιών: info@impk.gr – internet site: www.impk.gr
E-mail Ιστοσελίδας: impkilkis@gmail.com
Ιδιαίτερο Γραφείο Σεβασμιωτάτου: Οικ.. Πολύκαρπος Κοντοζίδης, Πρωτ. Χρήστος Πολυχρονίδης
Πρωτοσύγκελλος: Αρχιμ. π. Επιφάνιος Θεοδωρίδης
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ά) Μητροπολιτικόν: Πρόεδρος:  ὁ Σέβ. Μητροπολίτης, Μέλη: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης (Ἐφημέριος), Ἀρχιμ. Ευσέβιος Κλώπας (Εφημέριος), Σταμάτιος Κανταρτζής (Δικηγόρος), Αθανάσιος Χαριτάκης (Οικονομολόγος),  Δημήτριος Βουλγαράκης (Ἐκκλησιαστικὸς Ἐπίτροπος), Κυριάκος Ποιμενίδης (Εκκλησιαστικός Επίτροπος).
Γραμματεύς: Αρχιμ. Ευγένιος Ιωάννου
Β) Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον: Πρόεδρος:  ὁ Σέβ. Μητροπολίτης, Μέλη: Πρωτ. π. Κυριακὸς Φωτιάδης, Πρωτ. π. Σταύρος Σοφοτάσιος. Αναπληρωματικά Μέλη: Πρωτ.  Κωνσταντίνος Κουτρής, Πρωτ. π. Σοφρώνιος Σμαραγδάκης.
Γραμματεύς: Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης.
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ:
Γραμματεύς: Κενή
Λογιστήριον: κενή, Βοηθὸς Λογιστηρίου: Χαρίτων Ἀναστασιάδης
Γραφεῖο Γάμων καὶ Διαζυγίων: Ἐλισάβετ Μαυροματίδου
Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Χαρίτων Αναστασιάδης
Γραφεῖο Τύπου καὶ Δημοσίων Σχέσεων: Χρήστος Καναρόπουλος, Θεολόγος (6944.341.216)
Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον:  Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης, Γραμματεὺς Γένικού Φίλοπτώχου Ταμείου: Χαρίτων Αναστασιάδης.
 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ
Α΄ Κιλκισίου: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κουτρής         τηλ. 23410 22.784
Β΄ Πολυανὴς : Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Κλώπας                τηλ. 23410 31.601
Γ΄ Ἄγ. Ἀθανασίου: Πρωτ. Θεόδωρος Κερεστετζής   τηλ. 6944 851.483
Δ΄ Κρουσσῶν: Πρωτ. Νικόλαος Κοτσαπαρασίδης  τηλ. 6974. 175.443
Ε΄ Νέας Σάντας: Αρχιμ. Δημήτριος Μπίκας      τηλ. 23410 64.115
ΣΤ΄ Κρηστωνίας: Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης τηλ. 6974. 452.495
Ζ΄ Δυσώρου: Πρωτ. Χρήστος Πολυχρονίδης       τηλ. 6974 254,042
Η' Ποντοκερασιάς: Πρωτ. Πέτρος Καλόνικος      τηλ. 6945 824.139
Θ' Πικρολίμνης: Αρχίμ. Ευγένιος Ιωάννου           τηλ. 6936 812093
Ἐνοριακοὶ Ἱεροὶ Ναοί: 119.  Παρεκκλήσια: 65. Ἐξωκκλήσια: 42. Ἱεροὶ Ναοὶ Κοιμητηρίων: 22 Μοναστηριακοὶ Ναοί: 3. Λειτουργοί: 102, Διάκονοι: 2
 
Β΄ Ι Ε Ρ Α Ι  Μ Ο Ν Α Ι
1. Ἀνδρῶαι: Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς. Τ.Κ. 611 00. Τήλ. 23410 22.740 Ἡγουμενεύων: Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Ἰωάννου, Ἐγγεγραμένοι Ἱερομόναχοι 12, Ἐγκαταβιοῦντες 3.
2. Γυναικίαι: Παναγίας Οὐρανοφερούσης Κρουσσίων (ὑπὸ σύστασιν).
3. Ἐρημωθεῖσαι: α) Παναγίας Κολχίδος, σώζονται ἀσκητήρια λαξευμένα εἰς τοὺς βράχους τοῦ Ποταμοῦ Γαλλικοῦ (Ἐχεδώρου) καθὼς καὶ ἐρείπιά της. β) Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Γερακαριοῦ, σώζονται ἐρείπιά της.
4.Ἀνδρῶαι: Αγίου Νεκταρίου Κιλκίς Τ.Κ. 611 00, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Κιλκίς - Τερπύλλου, Τηλ. 23410 70577 Ἡγουμενεύων: Ἀρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρίδης, Μοναχοί 4.
 
Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
Θεῖον Κήρυγμα: α) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κηρύττει ὅπου ἱερουργεῖ. β) οἱ Θεολόγοι Ἱερεῖς. γ) Γραπτὴ σύντομη ὁμιλία γιὰ κάθε Κυριακὴ ἀποστέλεται ἀνὰ τρίμηνο σὲ ὅλους τους Ἱεροὺς Ναούς.
 -Ἐσπεριναὶ Ὁμιλίαι: Στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἃ) Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων Πολιούχων Κιλκίς, β) Ἁγίου Δημητρίου Κιλκίς, γ) Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Εὐκαρπίας, δ) Ζωοδόχου Πηγῆς Ἁγίου Ἀθανασίου, ε) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Μεσημβρίας, στ) Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Σ.Σ. Μουριῶν, ζ) Ἁγίου Ἀθανασίου Σταυροχωρίου.
 
-Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ Λειτουργγικῶν Κειμένων: Στὶς ἐνορίες τῆς πόλεως του Κιλκὶς καὶ στὶς ἕδρες τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν. Ὑπεύθυνος Ἀρχιμ, Νικόλαος Πιλιτσόπουλος.
 
-Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: ὁ Σεβασμιώτατος καὶ οἱ Κληρικοί: Ἀρχιμ. Αρσένιος Ιωάννου,,Ἀρχιμ. Νικόλαος Πιλιτσόπουλος,  Αρχιμ. Παντελεήμων Μπόίκος, Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος θεοδωρίδης,   Άρχιμ. Δημήτριος Μπίκας, Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Κλώπας, Ἀρχιμ. Ευγένιος Ἰωάννου, Πρώτ. Διογένης Λαζαρίδης, Πρωτ. Δημήτριος Κομνηνός, Πρωτ. Πέτρος Καλονίκος, Πρωτ. Ἀθανάσιος Ξενιτόπουλος, Πρωτ. Στάυρος Σοφοτάσιος, Πρωτ. Σοφρώνιος Σμαραγδάκης, Πρωτ. Κυριακὸς Φωτιάδης, Πρωτ. Χρῆστος Κασνακίδης, Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κουτρής, Πρωτ. Νικόλαος Κοτσαπαρασίδης, Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης,  Πρωτ. π. Χρήστος Πολυχρονίδης, Οἶκον. Ἰωάννης Παπαδοπουλος, Οἶκον. Εὐάγγελος Μαυράκης.
 
-Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ Νοελαίας: Ἐνορικὰ Κέντρα Νεότητος 12. Κατηχητικὰ Σχολεῖα: Κατώτερα 25, Μέσα 12, Ἀνώτερα 5. Ὑπεύθυνος Ἀρχιμ. Νικόλαος Πιλιτσόπουλος.
 
-Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς: Ὑπεύθυνος Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης
 
-Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο: Λειτουργεῖ στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπεύθυνοι Αρχίμ. Επιφάνιος Θεοδωρίδης και Πρεσβ. Πέτρος Μώραλης
 
-Ποιμαντικὴ Ἀσθενῶν: Αρχιμ. π. Ευγένιος Ιωάννου
 
-Συμπαράσταση οἰκογενειᾶς: Ὑπεύθυνος Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης
 
-Ἀντιαιρετικὴ δράσις: Ὑπεύθυνοι Πρεσβ. Παναγιώτης Μποζάνης
 
-Σχολὴ Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς: Διευθυντὴς κ. Κωνσταντῖνος Γαϊτανίδης, Ἄρχων Μουσικοδιδάσκαλος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. και Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Κιλκίς
 
-Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν «ΠΕΤΡΟΣ Ο ΓΛΥΚΥΣ»
 
-Νεανικὸν Κέντρον «Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ Ι». Αἴθουσα διαλέξεων «Η ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ ΙΙ». Ἐντευκτήριο γιὰ τὴν ψυχαγωγία τῶν νέων καὶ χῶρος σύνδεσης μὲ τὸ διαδύκτιο. Ὑπεύθυνος Ἀρχιμ, Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης
 
-Ποιμαντικὴ Μέριμνα Στρατοῦ. Ὑπεύθυνος ὁ Στρατιωτικὸς Ἱερεὺς Αρχιμ. Σωσίπατρος Σαββίδης  (τήλ. 6936 028.925) καὶ οἱ Ἱερεῖς Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κουτρής, Πρωτ. Εὐστάθιος Κοντοζίδης καὶ Πρωτ. Χρῆστος Κασνακίδης
 
-Μινιαῖαι Συνάξεις Ἱερέων. Προσκαλοῦνται καθηγητὲς Πανεπιστημίου οἱ ὁποῖοι ἀναπτύσουν διάφορα θεολογικά, λειτουργικὰ καὶ ποιμαντικὰ θέματα
 
 
Δ΄ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
-Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ Ἐνοριακὰ Φιλοτωχα Ταμεῖα 32
- Συσσίτια ἀπόρων Ιεράς Μητροπόλεως (Λειτουργούν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κιλκίς) Υπεύθυνος: Αρχιμ. Νικόλαος Ταλζιγιέ
-Μορφώτικο Ἵδρυμα στὸ ὁποῖο ὑπάγονται: α) Πολυάνειο Ὠδεῖο Κιλκίς, ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. Διευθυντὴς κ. Κλεάνθης Ζαρίμπας. Τήλ. 23410 28.623. Ἀριθμὸς Μαθητῶν 300. β) Μουσικὸ Ἐργαστήρι Ἁγίου Ἀθανασίου τήλ. 2310 701.226. Ἀριθμὸς μαθητῶν 40
-Κατασκηνώσεις εἰς Σούρμενα Κιλκὶς καὶ Λεπτοκαρυὰ Πιερίας (ὑπὸ ἀνασύσταση)
-Οἴκος Εὐγηρίας (λειτουργεῖ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας). Ἀριθμὸς τροφίμων 45
-Κληροδοτημα ενισχύσεως μαθητων «Χ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ»
 
Ε΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-Συμβούλιο κληρικῶν πρὸς εἰσήγησιν ἐπὶ Χειροτονιῶν, Χειροθεσίων, Διορισμῶν, Μεταθέσεων καὶ πειθαρχικῶν διώξεων Κληρικῶν
 
ΣΤ΄ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
-Τοπικαὶ Ἐορταί: 1) Ἁγίων Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, ἐν Τιβεριουπόλει (Στρωμνίτση) μαρτυρησάντων (362 μ.Χ.) Πολιοῦχοι τῆς πόλεως Κιλκὶς (28 Νοεμβρίου), 2) Ἁγίου Μεγαλομάρτρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, προστάτου τῶν Ποντίων (21 Ἰανουαρίου), γ) Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας (11 Ἰουνίου). Προσωρινὰ οἱ Πανηγύρεις τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου καὶ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τελοῦνται στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ μέχρι νὰ ἀνεγερθοῦν Ἱεροὶ Ναοὶ πρὸς τιμήν τους
 
-Ἱερὰ Λείψανα: 1) Δεξιὰ χεὶρ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου τοῦ Πρεσβυτέρου, ἑνὸς ἐκ τῶν Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων ἐν τῷ Ναῶ τοὺς εἰς Κιλκίς, 2) Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς Ἱερὰν Μονῆν Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς, 3) Τμῆμα δεξιοῦ ποδὸς Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, Τμῆμα Κάρας Ἁγίου Μοδέστου, Τμῆμα δεξιᾶς χειρὸς Ἁγίου Εὔπλου τοῦ Διακόνου, Τμῆμα κάρας Ἁγίου Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος εἰς Ἰερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Μεσημβρίας, 4) Τμήματα ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος  εἰς Ιερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Κιλκίς, 5) Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Παρίου εἰς Ιερόν Ναόν Αγίων Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρυων πολιούχων Κιλκίς 6) Ἁγίου Θεοφίλου Ἀρχιεπισκόπου Χαλδίας (Ἀργυρουπόλεως Πόντου) και Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ εἰς Ιερόν Παρεκκλήσιον Αγίου Αμβροσίου (Μητροπολιτικού Μεγάρου).
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΙΛΚΙΣ