Η ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΣΩΡΟΥ

Έ δ ρ α : Δ ο ρ κ ά δ α
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πολυχρονίδης