Γ ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΤΩΝΙΑΣ

Έ δ ρ α : Σταυροχώρι
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παντελίδης