Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ

Έ δ ρ α : Κ ο ι λ ά δ ι
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κοτσαπαρασίδης