Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

Έ δ ρ α : Μ α υ ρ ο ν έ ρ ι
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Αρχιμανδρίτης Ευγένιος Ιωάννου