Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ

Έ δ ρ α : Κ ι λ κ ί ς
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Κουτρής