Ύψωσις Τιμίου Σταυρού

Εφημέριοι

Πορτοκαλίδης Απόστολος
2341026869
6937188700
Σαλαβασίδης Ιωάννης
2341020651
6948835609
Ενορία: Κιλκίς