Πεντεκαίδεκα Μάρτυρες (Πολιούχοι Κιλκίς)

Εφημέριοι

Πρωτ. Κοντοζίδης Πολύκαρπος
2341025915
6977575576
Αρχιμ. Τασιούλης Βαρθολομαίος
2341028635
6981853167
Διακ. Παζιώκης Κωνσταντίνος
6976697074
Ενορία: Κιλκίς

Ιερόν Λείψανο

Πρεσβυτέρου Πέτρου, ενός εκ των Πεντεκαίδεκα Ιερομαρτύρων
Οσίου Αρσενίου του εν Πάρω