Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (Μητροπολιτικός)

Εφημέριοι

Ιωάννου Αρσένιος
2341022475
6974151359
Πιλιτσόπουλος Νικόλαος
2341028582
6978460480
Κουτρής Κωνσταντίνος
2341029495
6948101612
Παπαγεωργίου Δημήτριος
2341026165
6945335705
Τσαμπαζάκης Φιλόθεος (Αρχιδιάκονος)
Βύρος Κωνσταντίνος (Διάκονος)
Ιστοσελίδα: http://metamorfosikilkis.gr/
Ενορία: Κιλκίς

Παρεκκλήσια

Ζωοδόχου Πηγή

Ιερόν Λείψανο

Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου

Χάρτης