Άγιος Γεώργιος Ακρίτα

Εφημέριοι

Πρεσβ. Θεοδώρος Ξαντίνης
6979 584.779
Ενορία: Ακρίτας