Αγία Τριάς Σεβαστού

Εφημέριοι

Ο Εφημέριος Αργυρουπόλεως
2341024287
6977554924
Ενορία: Σεβαστό