Αγία Παρασκευή Αγίας Παρασκευής

Εφημέριοι

Κοσμίδης Αχίλλιος
2341032342
6985717105
Ενορία: Αγία Παρασκευή