Άγ. Κων/νος & Ελένη Μαυροπλαγιάς

Εφημέριοι

Ο Εφημέριος Κεντρικού
2341088445
6985861786
Ενορία: Μαυροπλαγιά