Διακήρυξη Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκποίησης Οριζόντιου Ιδιοκτησίας – Διαμερίσματος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καρτερών