Αρχιερατική Αγρυπνία επί την εορτή του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου