Κιλκίς και Στρώμνιτσα - δύο πόλεις με κοινή κληρονομιά