Δωρεάν φροντηστηριακά μαθήματα στον Αγ. Δημήτριο Κιλκίς