Ενθρονιστήριος Επιβατήριος – Εισβατήριος Λόγος του Σεβ. Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθομολαίου (26/11/2021)