Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής και Δοκιμίου – 100 χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία