Κιλκισίου: "Οι εκπαιδευτικοί είναι φορείς ελπίδας για το Γένος μας"