Στη σκέπη των Τριών Ιεραρχών τιμήθηκαν οι Δάσκαλοι στο Κιλκίς