Η λεβεντιά και το φιλότιμο ανάμεσα στην ιστορία και τον εκσυγχρονισμό