«Από την Ελευθερία της Πατρίδος... στα Ελευθέρια της πόλης μας»