Χοροστασία Μητροπολίτου στην Α' Ακολουθία των Χαιρετισμών