Ποιμαντορικό μήνυμα για την ΚΥΡΙΑΚΗ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ