Στόν Ἐμμανουήλ προπεμπόμενος (ἀφιέρωμα στό μακαριστό Μητροπολίτη Ἐμμανουήλ)