Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το άνοιγμα των Ιερών Ναών