Το ΦΕΚ της Κυβέρνησης για το άνοιγμα των Ιερών Ναών