Οι Κιλκισιώτες τίμησαν το Μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου