Το Μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου σύναξε πλήθος Κιλκισιωτών