Υποδοχή Ιερής Εικόνας Παναγίας Έλωνας στον Ι.Ν. Παναγίας Κιλκίς