Προωθείται το έργο αναπαλαίωσης του ιστορικού επισκοπείου της Μητροπόλεως μας