Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Μ. Εβδομάδος Ι. Μονής Αγίου Νεκταρίου Κιλκίς

Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Μ. Εβδομάδος Ι. Μονής Αγίου Νεκταρίου Κιλκίς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2 0 1 7
Κυριακή των Βαΐων – 9 Απριλίου

 • Ακολουθία του Νυμφίου .......................................................Ώρα 5:00μ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου

 • Ακολουθία του Νυμφίου .......................................................Ώρα 5:00μ.μ.

Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου

 • Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ...................................... Ώρα 6:00 π.μ.
 • Ακολουθία του Νυμφίου (Τροπάριο Κασσιανής) ................Ώρα 5:00μ.μ.

Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου

 • Ακολουθία του Νιπτήρος ......................................................Ώρα 5:00μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου

 • Θεία Λειτουργία .......................................................................ώρα 6:00π.μ.
 • Ακολουθία των Αγίων Παθών (12 Ευαγγέλια) ...................Ώρα 5:00μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου

 • Ιερά Αποκαθήλωσις .............................................................Ώρα 10:00π.μ.
 • Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου .........................................Ώρα 6:00μ.μ.

Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου

 • Πρώτη Ανάσταση ....................................................................Ώρα 6:00π.μ.
 • Ακολουθία της Αναστάσεως ...............................................Ώρα 9:00μ.μ.

Κυριακή του Πάσχα – 16 Απριλίου

 • Δεύτερη Ανάσταση ...............................................................Ώρα 6:00μ.μ.