Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Κιλκίς

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου  Κιλκίς
Μεγάλη Τρίτη – 3 Απριλίου • Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ...................................... Ώρα 6:00 π.μ. • Ακολουθία του Νυμφίου (Τροπάριο Κασσιανής) ................Ώρα 5:00μ.μ. 
 
Μεγάλη Τετάρτη – 4 Απριλίου • Ακολουθία του Νιπτήρος και Ευχέλαιον..........................Ώρα 5:00μ.μ. 
 
Μεγάλη Πέμπτη – 5 Απριλίου • Θεία Λειτουργία .......................................................................ώρα 6:00π.μ. • Ακολουθία των Αγίων Παθών (12 Ευαγγέλια) ...................Ώρα 5:00μ.μ. 
 
Μεγάλη Παρασκευή – 6 Απριλίου • Ιερά Αποκαθήλωσις .............................................................Ώρα 10:00π.μ. • Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου .........................................Ώρα 5:00μ.μ. 
 
Μεγάλο Σάββατο – 7 Απριλίου • Πρώτη Ανάσταση ....................................................................Ώρα 6:00π.μ. • Ακολουθία της Αναστάσεως ...............................................Ώρα 9:00μ.μ. 
 
Κυριακή του Πάσχα – 8 Απριλίου • Δεύτερη Ανάσταση ...............................................................Ώρα 6:00μ.μ.