Προσφορά Σχολικών Ειδών σε μαθητές Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως

Προσφορά Σχολικών Ειδών σε μαθητές Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως

Η Ιερά Μητρόπολις Πολυανής και Κιλκισίου ενημερώνει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 θα προσφέρει δωρεάν τα σχολικά είδη  σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου που προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να καλύψουν την ανάγκη αυτή στα παιδιά τους.
Όσοι Γονείς ή Kηδεμόνες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα,  μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00πμ με 1:00μμ να συμπληρώνουν την αίτηση βοηθείας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 21 Σεπτεμβρίου 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
Α) Οι πολύτεκνες οικογένειες.
Β) Οι άνεργοι γονείς.
Γ) Όσοι έχουν εισόδημα έως 5.000€.
Αίτηση μπορούν να κάνουν μόνο οι Γονείς και Κηδεμόνες των παιδιών που πληρούν τουλάχιστον μία εκ των ως άνω προϋποθέσεων.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν είναι:
1.   Αίτηση (συμπληρώνεται στην Μητρόπολη)
2.   Φωτοτυπία Ταυτότητος.
3.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.   Κάρτα ανεργίας (αποδεικτικό τελευταίας ανανέωσης).
5.   Φορολογική Δήλωση 2018 και των δύο γονέων.