Οι Επιτάφιοι της πόλεως του Κιλκίς

Οι Επιτάφιοι της πόλεως του Κιλκίς

 
Πρωτοσέλιδο: ο Επιτάφιος του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου

ο Επιτάφιος του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

ο Επιτάφιος του Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου και Αγίου Νικολάου

ο Επιτάφιος του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

ο Επιτάφιος του Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα

ο Επιτάφιος του Ι.Ν. Πέντεκαιδεκα Ιερομαρτύρων, πολιούχων και προστατών της πόλεως