"Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια"

"Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια"

Επληρώθησαν τα πάντα από το υπέρλογον και Άκτιστον Φως Της Αναστάσεως, το οποίον εξήλθε εκ Του Παναγίου Τάφου, και αφενός μεν έδωσεν την μαρτυρίαν Της Θείας Αναστάσεως και αφετέρου τετύφλωκεν τους οφθαλμούς της κουστωδίας των φρουρούντων Τον Τάφον, ώστε να μη δυνηθούν να ίδουν Τον Αναστάντα Χριστόν.
Και ενώ αυτό το Φως εδόθη προς ανανέωσιν, ανακαίνισιν, αναζωογόνησιν, φωτισμόν και χαράν της ανθρωπότητος, διά την νέα Αναστημένη ζωήν της, εμείς οι άνθρωποι φροντίζουμε παντοιοτρόπως το παράλογον και εγγίζον την παραφροσύνη εγχείρημα, να σβήσουμε τη λάμψη Του, να αποδυναμώσουμε την τεραστίαν δύναμιν και χάριν Του και να βυθιζόμαστε πάλι και πάλι στο σκοτάδι και στην απελπισία.
Φτάσαμε στον 21ο αιώνα με εκατοντάδες ειρηνευτικούς οργανισμούς, συνδέσμους και οργανώσεις, με μηνύματα των «ισχυρών» του κόσμου τούτου διά ειρήνη, πρόοδον, δημιουργία και αγάπην, ενώ πράττουμε το αντίθετο και δημιουργούμε κλίμα απελπισίας και παραλογισμού.
Οι κλαγγές των εξελιγμένων όπλων ηχούν απειλητικά, οι ερπύστριες των τανκς τρομάζουν τους πάντας, και οι έξυπνες βόμβες των βομβαρδιστικών αεροπλάνων σπέρνουν τον θάνατο, τον όλεθρο (κυρίως σε αμάχους και μικρά παιδάκια) και ολοκληρώνουν την λύπην κάθε λογικής, και ευαίσθητης ανθρώπινης ψυχής.
Μέσα σε όλη αυτή την δυσώδη θανατική παρεμβολή συνεχίζεται η άρνηση του Φωτός που θα ειρηνεύσει τους ανθρώπους, θα δώσει φως στα μυαλά τους και στις καρδιές τους και θα αποκαταστήσει τη ζωή τους εις τον φυσιολογικόν τρόπον ζωής, τον τρόπον που προσέφερε και δίδαξε Ο Αναστάς Χριστός και που τον διεκδικούμε όλοι μας.
Προσπαθούν κάποιοι να μας επιβάλλουν το «παραφύσιν» και το αφύσικον να το ονομάζουν φυσιολογικό σε όλους τους τρόπους και τις φάσεις της ζωής μας. Αγωνίζονται να μας αλλοτριώσουν και το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσεως να το υποβιβάσουν στο επίπεδο που αυτοί ζουν για να δικαιολογήσουν τα απωθημένα τους, και βάζουν σε ενέργεια τα δόλια σχέδιά τους διά της επιβολής παντός αλλοτρίου διά του τρόμου, του φόβου, των ναρκωτικών, της αλλοτριώσεως της προσωπικότητος, και του θανάτου.
Σε πολλές χώρες της πολιτισμένης Ευρώπης και της Αμερικής αλλά και της γειτονικής μας Αφρικής, σπείρεται και πάλι τα τελευταία χρόνια ο τρόμος του θανάτου και η συμφορά και ο αφανισμός των ανθρώπων.
Κι εμείς νοιώθουμε ανήμποροι να πράξουμε οτιδήποτε θα αντιμετωπίσει την καταιγιστική αυτήν λαίλαπα σκύβοντες τας κεφαλάς μας, ενώ θα έπρεπε και πρέπει να σηκώσωμε τα βλέμματα και τα χέρια μας προς τον ουρανόν και να παρακαλέσομε με όλη την δύναμιν της ψυχής μας Τον Αναστημένο Χριστό μας, τον μόνον που μπορεί να δώσει ζωήν, τον μόνο στον οποίο μπορούμε να ελπίζουμε, να παύσει τα φρυάγματα των εθνών, να ειρηνεύσει τας καρδίας των πολεμοχαρών, να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων με το Φως Της Αναστάσεως, ώστε οι πόλεμοι και οι ακαταστασίες να λήξουν και η υγιεία και η ειρήνη να επικρατήσουν απ’ άκρο σε άκρο της ανθρωπότητας, διότι θα παύση πλέον να γίνεται η έκφρασις του εγώ μας και του θελήματός μας, και θα γίνουμε τέκνα Του Αναστημένου Χριστού μας, πλημυρισμένοι με το Φως της ειρήνης και της αγάπης, το οποίον φωτίζει κάθε έναν που το επιθυμεί και το επιζητεί.
 
Με πολλές πατρικές ευχές και την ευλογία Του Αναστάντος Χριστού μας.
                                                                       Ο Μητροπολίτης
 
Ο Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ