Ιερά Πανήγυρις των Πολιούχων του Κιλκίς Πέντεκαιδεκα Ιερομαρτύρων

Ιερά Πανήγυρις των Πολιούχων του Κιλκίς Πέντεκαιδεκα Ιερομαρτύρων