Εγκύκλιο Σημείωμα Πάσχα 2012

Εγκύκλιο Σημείωμα Πάσχα 2012

 
Ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ
 
Πρός  τον Ιερόν Κλήρον και τον Ευσεβή λαόν
τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
 
«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· κ γρ θανάτου πρς ζωήν, κα κ γς πρς ορανόν, Χριστς Θεός, μς διεβίβασεν, πινίκιον δοντας»
 
     Ὁ μέγας ὑμνωδός τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός στηριζόμενος στήν ἀναστάσιμον ὁμιλίαν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ θεολόγου, ὑμνεῖ πανηγυρικά καί ὁλόθυμα μέ ὕμνους πνευματικούς, τό μέγα καί κορυφαῖον γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
     Διάβαση καί πέρασμα τεράστιό μᾶς πέρασε ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του.  Μᾶς πῆρε ἀπό τόν θάνατον καί τήν φθορά καί μᾶς ἀνέβασε στήν ἀθανασία καί τήν ἀφθαρσία.
     Μᾶς ἐλευθέρωσε μέ τήν Ἀνάσταση ἀπό τόν διάβολο καί τόν θάνατο καί μᾶς ὁδήγησε στήν ὄντως ζωήν, στόν Ἀθάνατο Τριαδικό Θεό μας.
     Πῶς λοιπόν νά μή σκιρτᾶ ἀγαλλομένη ἡ κάθε ἀνθρώπινη καρδιά;
     Πῶς νά  μήν ψάλλη τό κάθε ἀνθρώπινο στόμα μέ ὅλη τήν δύναμη του τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως; 
     Πῶς νά μήν νοιώση ὁ κάθε ἀνθρώπινος νοῦς ὅτι μόνον μέ τήν πίστη στόν Ἀναστάντα Χριστό μας, θά ξεπεράσουμε τόν παλιό τρόπο σκέψεως καί ζωῆς, τόν τρόπο πού δημιουργεῖ τίς κρίσεις καί τίς διακρίσεις καί νά ἐνδυθοῦμε τόν νέον τρόπο ζωῆς τοῦ Χριστοῦ μας, τόν Ἀναστημένο καί Αἰώνιο πού μᾶς ἀνεβάζει ἀπό τά προσωρινά καί γήϊνα στά αἰώνια καί ὑπερουράνια.
     Ἀδελφοί μου.   Ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί τό διαχρονικό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεώς Του, θά διαποτίζη καί θά φωτίζη τήν ζωή τῶν ταλαιπωρημένων, πικραμένων καί ἀδικημένων, τήν ζωή ὅσων Τόν ἐπιθυμοῦν, ὅπου καί ἄν εὑρίσκονται ἀρκεῖ νά ἀγωνίζονται νά Τόν ζήσουν.
     Ἔφθασε ὁ καιρός, ὄχι πλέον   ἀναβολές καί δικαιολογίες , ὄχι σκοπιμότητες, ὄχι συμφέροντα καί ἐγωισμούς.
     Ο Ἀναστημένος Χριστός μας καί μόνον Αὐτός, μᾶς ἔδειξε καί θά μᾶς δείχνει αἰώνια, τόν δρόμο καί τήν διάβαση ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό.  Μαζί μέ Αὐτόν ἄς ἀναστήσουμε τόν νέον Ἄνθρωπον πού ἔχουμε ὅλοι μέσα μας, ὥστε καί ἐμεῖς νά συναναστηθοῦμε μαζί Του.
Μέ Πατρική Ἀγάπη και Ἀναστάσιμες Εὐχές ἐν Χριστῷ
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
† ο ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ