Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου I. N. Αγίου Δημητρίου Κιλκίς

 Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου I. N. Αγίου Δημητρίου Κιλκίς

Στην σεμνή τελετή παρόντες ήταν ο εκπρόσωπος του Ταξίαρχου της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς κ. Ιωάννης Τσογγίδης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Παύλος Θωμαίδης, η πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρισης Κιλκίς κα. Παρασκευή Ποζίδου-Αλεξανδρίδου, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς κα. Μαρία Τσοπούλου κ.α.

 Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου I. N. Αγίου Δημητρίου Κιλκίς
 Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου I. N. Αγίου Δημητρίου Κιλκίς
 Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου I. N. Αγίου Δημητρίου Κιλκίς
 Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου I. N. Αγίου Δημητρίου Κιλκίς
 Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου I. N. Αγίου Δημητρίου Κιλκίς
 Εγκαίνια Κοινωνικού Παντοπωλείου I. N. Αγίου Δημητρίου Κιλκίς