Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Βαθυλάκκου

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Βαθυλάκκου

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Βαθυλάκκου
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Λαγόπουλος
π. Νικόλαος Κωστελίδης
τηλ. 2310 719.845, Βαθύλακκος Δήμου Χαλκηδόνος