«Θεός ὧν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης βουλῆς σου τόν Ἀγγέλον»

«Θεός ὧν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης βουλῆς σου τόν Ἀγγέλον»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Κιλκίς, 20 Δεκεμβρίου 2013
 
Προς
τούς Εὐλαβεστάτους ἱερεῖς 
καί Εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς καθἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, χαίρετε ἐν Κυρίω πάντοτε
 
«Θεός ὧν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης βουλῆς σου τόν Ἀγγέλον»
 
      Καί πάλιν ὁ Θεός τῆς εἰρήνης, ὁ Ἄγγελος τῆς Μεγάλης Βουλῆς, ἔρχεται εἰς τόν κόσμον διά νά φέρει τήν εἰρήνη ὄχι ὡς εὐχήν, ἀλλά ὡς πραγματικότητα. Καί ἡ εἰρήνη εἶναι ἕνα πανανθρώπινο αἴτημα καί μία πανανθρώπινη εὐχή γιατί ὁ ἄνθρωπος δυστυχῶς ἀπό τήν δημιουργία τού κατέλυσε τό ἀγαθόν της εἰρήνης καί παρέμεινε προσκολλημένος στήν ἐμπόλεμη διάθεση πού χαρακτηρίζει τήν ἐμπάθειά του καί τούς στερεῖ τήν ἕνωση μέ τόν Θεό τῆς εἰρήνης.
      «Δόξα ἐν ὑψιστοις Θεῶ καί επι γης εἰρήνη». Αὐτός ἦταν καί εἶναι ὁ ὕμνος τῶν Ἀγγέλων, κατά τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ προσωποποίηση καί ἡ ταύτιση τῆς Εἰρήνης πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς εἶναι ἀδύνατον νά μήν φέρει εἰς τόν πεσόντα ἄνθρωπον τό μεγαλεῖο της δωρεᾶς της, πού χαρακτηρίζεται ἀπ’ ὅτι πολυτιμότερον μπορεῖ νά διανοηθεῖ καί νά ζήσει ἡ ἀνθρωπότητα.
      Ὁ Χριστός μᾶς ἐγεννήθη ὄχι γιά νά ὡραιοποιήσει καταστάσεις ἤ νά ἀποκομίσει τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων, ὄχι γιά νά κατευνάσει τά πνεύματα καί νά σταματήσει ἐκεῖ, ἀλλά γιά νά συνταράξει τίς ἀνθρώπινες συνειδήσεις, νά ἀφυπνίσει τό ἀνθρώπινο εἶναι καί νά εἰρηνεύσει τόν κάθε ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί τήν οἰκουμένη ὁλόκληρη.
      Ἡ πλάνη τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος ἐξαφανίζεται μπροστά στό ξένο μυστήριο καί στό παράδοξο πού ἀντικρίζει ἡ φύσις, ἡ κτίσης, ἡ δημιουργία καί ἡ δοξολογία τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἦταν καί εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη, ὅσον ἐπίκαιρη καί ἀληθινή εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς εἰρήνης καί στόν σημερινό χειμαζόμενο κόσμο πού συνταράσσεται ἀπό ἀπειλές πολέμων, ἀπό θανάτους ἀδικοχαμένων ἀνθρώπων, κυρίως μικρῶν καί ἀθώων παιδιῶν, ἀπό ἀπειλές μεγάλων καί ἰσχυρῶν, οἱ ὁποῖοι προσβλέπουν στήν δύναμη, στό χρῆμα καί στή δόξα καί ἐνῶ ὁμιλοῦν καί ἱδρύουν ὀργανισμούς γιά τήν εἰρήνη κοροϊδεύουν τούς πάντες καί καλλιεργοῦν τεχνηέντως κλίμα ἐχθρότητος, ἀντιπαλότητος καί πολέμου.
      Καί μέσα σ’ αὐτό τόν ταραγμένο κόσμο ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται μέ τή δύναμη τῆς ἀληθείας καί τοῦ Πνεύματος νά ἐγκαθιδρύσει τήν εἰρήνη καί νά ἀλλάξει τόν κόσμον. Γιατί ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα κοσμοιστορικό γεγονός ἀλλά εἶναι μέγα, παράδοξο καί ξένο μυστήριο, πού ὁ οὐρανός κατεβαίνει στή γῆ καί κάνει τήν γῆ οὐρανό καί προσφέρει σέ κάθε ἄνθρωπο τήν εἰρήνη, τήν χαρά, τήν σωτηρία καί τήν ἐλπίδα ἑνός νέου κόσμου πού δέν θά ἀναπαύεται στήν κομπορρημοσύνη στά ὡραῖα λόγια τῶν μεγάλων, ἀλλά θά ζεῖ τό θαῦμα τῆς Γεννήσεως ὅπως τό ἔζησαν οἱ βοσκοί, ὅπως τό ἔζησαν οἱ μάγοι καί ὅπως τό ζεῖ καί θά τό ζεῖ αἰώνια ἡ Ἐκκλησία μάς συνεχίζοντας καί ψάλλοντας τόν Ὕμνο τῶν Ἀγγέλων «Δόξα ἐν ὑψιστοις Θεῶ καί επι γης εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
 
     
Μέ πατρικές ἐόρτιες ἐν Χριστῷ τεχθέντι εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης σας
 
†  Ὁ Πολυανής καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ