Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς

Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς

Φωτογραφίες από τον εορτασμό των ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων, εφόρων και προστατών της πόλεως του Κιλκίς, 28 Νοεμβρίου 2012.

Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς
Ο εορτασμός των Πολιούχων ΠεντεκαίΔεκα Ιερομαρτύρων Κιλκίς